cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

JAROSLAV VALEČKA - PICTURA OBSCURA 9.6. - 30.8.2020

Datum konání: 9. 6. 2020  -  30. 8. 2020
Adresa: Čsl. armády 1360, Most
Místo: Oblastní muzeum a galerie
GPS souřadnice: 50.517479, 13.639215
Kategorie: Kultura
Oblasti: Most
Určeno pro: Obecné

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v nových galerijních prostorách samostatnou výstavou tvorbu malíře Jaroslava Valečky.

Ta je bytostně spojena s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí.

Jaroslav Valečka je jedním z nejvýraznějších domácích představitelů mezinárodního stuckistického hnutí. To ho již samo určuje jako osobitého a nezávislého tvůrce, který si hledá cestu ke svému divákovi neotřelostí a hloubkou sdělení svých obrazů. Srozumitelností formy a využitím klasických malířských technik a postupů, které jsou programovým základem jeho díla, dokáže bez zbytečných slov vyjádřit „temné“ stránky lidského bytí. V době, kdy je tendence zjednodušovat sdělení do beztvarých zkratek a znaků, vypráví Jaroslav Valečka příběhy. Příběhy především o nás, protože citlivě vstřebává vše, co jej obklopuje, ať je to krajina a člověk nebo člověk v krajině. Nic z toho však není popisem na prázdno a malíř s námi o všem, co vidí a vnímá, intenzivně komunikuje. Ve své komunikaci jde pod povrch krajiny i člověka a dává tak prostor pro vzájemnou existenciální debatu, kde hraje klíčovou roli sepětí člověka s krajinou a pocity lidského nitra.

V díle Jaroslava Valečky se trvale promítá „krajina dětství a dospívání“. Je to drsné a zároveň poeticky krásné prostředí severních Čech. I ten, kdo nepoznal tento kraj kontrastů, zůstává malířským přepisem krajiny a člověka tohoto regionu fascinován. Bytostné propojení a pochopení tragických dějin pohraniční oblasti je v jeho díle obdivuhodné. Vystihuje je modelací, světlem i barvou. „Temnota“ je téměř vždy rozbita září, ať odněkud přichází či ji něco vysílá. Je to jako záře naděje, která rozbije i tu největší temnotu. Severočeské pohraničí je především krajinou hor s těžkým životem protkaným mnohdy hororovými zkazkami. Je to místo, kde člověk nejvíce pozná své sepětí s krajinou a závislost na ní. Z ní vyrůstá, v ní žije i umírá.

Prezentované dílo Jaroslava Valečky je doplněno sbírkovými předměty Oblastního muzea a galerie v Mostě. Předměty z regionu postiženého ztrátou vlastní identity jsou tak umocněna jeho sdělení a volání po naději. Ochranou a péčí o zdejší dědictví, které bylo mnohdy zcela zlikvidováno, dáváme naději na kontinuitu vlastní minulosti a vyprávění pravdivého příběhu o nás všech.

Kurátoři výstavy: Jitka Šrejberová a Adam Hnojil

Grafické řešení: Marek Jodas

Technické řešení: Artpartners

Otevřeno:

Út -Pá od 12:00 do 18:00 hodin, So – Ne: 10:00 – 18:00 hodin

Svátek: 5. 7. 2020: 10:00 – 18:00 hodin

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí)/15 Kč snížené (studenti a senioři)

Kontakt pro novináře: Jitka Klímová, +420 725 007 315, [email protected]

Další informace a doprovodné programy k výstavě: www.muzeummost.cz, https://www.facebook.com/mostmuzeum/

 

vl

Mapa