cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE - VÝSTAVA

Datum konání: 6. 11. 2020  -  31. 12. 2021
Adresa: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., Čs. armády 1360/35, Most
Místo: Most
GPS souřadnice:
Kategorie: Příroda
Oblasti: Most
Určeno pro: Obecné

Od 6. 11. 2020 do 31.12. 2021  v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit.

U příležitosti této výstavy vznikla publikace Památné stromy Ústeckého kraje. Autorem knihy je botanik a dendrolog Vít Joza, kurátor botanické sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě. Prodej knihy bude možný v recepci muzea za cenu 100 Kč.

 

 

sh

Mapa