cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

TISKOVÁ ZPRÁVA Z VÍKENDOVÝCH OSLAV VÝROČÍ 150 LET ŽELEZNICE NA MOSTECKU A CHOMUTOVSKU

Datum publikace: 5. 10. 2020
Adresa: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
Místo: Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Kategorie: Kultura, Doprava
Oblasti: Chomutov, Most
Určeno pro: Obecné

Oslavy 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

ZAČALY OSLAVY 150 LET ŽELEZNICE POD KRUŠNÝMI HORAMI

Speciální výstava v mosteckém muzeu, páteční muzejní noc a slavnostní jízda zvláštním vlakem v sobotu 3. 10. 2020 odstartovaly oslavy 150 let železniční dopravy pod Krušnými horami. Slavnostním vlakem mezi Mostem a Chomutovem se svezlo na dva tisíce zájemců.

Zvláštní jízdu parním vlakem společně organizovaly Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Českojiřetínský spolek prostřednictvím nově zřízeného Nadačního fondu "Moldavská dráha / Teplický Semmering".

Akce jsou připomínkou příjezdu prvního vlaku na mostecké a chomutovské nádraží. Stalo se tak v sobotu 8. října 1870. Tímto dnem byla slavnostně zprovozněna železniční trať Duchcov - Most - Chomutov, kterou provozovala soukromá železniční společnost Ústecko-teplické dráhy. Později se na trať napojila železniční společnost Buštěhradské dráhy s tratí Praha - Kladno - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb.

O živé obrazy v podobě souvislých divadelních vystoupení ve zvláštním vlaku a na nádraží v Mostě se postarala chomutovská agentura Modua. Kromě toho se zapojilo několik dalších dobrovolníků v historických kostýmech. K dobré náladě přispěla na nádraží v Mostě také hornická kapela Mostečanka.

Historický vlak tažený parní lokomotivou 433.001 zajistily České dráhy - Nostalgie (Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka).

Za finanční podporu, bez níž by nebylo možné akci uskutečnit, děkujeme Ústeckému kraji a ČEZ. Rovněž děkujeme dalším partnerům - Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, který vypravil historický autobus ŠKODA 706 RTO v Mostě na trase Kahan-Centrál-Prior-Nádraží. Díky patří také jednotce dobrovolných hasičů Most a Magistrátu města Mostu za pravidelné dočerpávání vody do nádrže parní lokomotivy, rovněž tak personálu na železničních stanicích (zejména v Mostě). Nesmíme zapomenout ani na pomoc dalších nadšenců ze širšího regionu Ústeckého kraje.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k dobré náladě a důstojné připomínce 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Mostu a Chomutova. Toto výročí si chtějí organizátoři připomínat po celý následující rok.

Organizátoři chtějí akcí rovněž podpořit myšlenku přeshraničního znovupropojení tratí Teplice/Most - Moldava - Freiberg. Partner akce - Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering" - převzal od 3. 7. 2020 (jednání se poslanci Evropského parlamentu v Holzhau) koordinaci české zájmové skupiny obcí vedoucí ke znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy. Účelem nadačního fondu je komplexní podpora aktivit pro zachování a rozvoj provozu na železniční trati Teplice / Most - Moldava - Freiberg a komplexní podpora aktivit i vlastní aktivity pro zachování a účelné užívání historických prvků této trati.

Mgr. Michal Soukup, ředitel
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
 
Ing. Petr Fišer, předseda správní rady
Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"
 
ZÁJMOVÁ SKUPINA „MOLDAVSKÁ DRÁHA“

Překonání chybějícího úseku železniční trati Moldava - Holzhau

IG „MOLDAUER BAHN“
Lückenschluss der Bahnstrecke Holzhau - Moldava
Koordinátor (Koordinator):
NADAČNÍ FOND "MOLDAVSKÁ DRÁHA / TEPLICKÝ SEMMERING"
(STIFTUNGSFONDS „MOLDAUER BAHN / TEPLITZER SEMMERINGBAHN“)
 IČO (Reg. Nr.): 09301283
Sídlo (Sitz): ZÁMEK VALDŠTEJNŮ (WALLENSTEINER SCHLOSS), MOSTECKÁ 1, CZ-436 01  LITVÍNOV
Datová schránka: F4WJJSY

 

 
Zástupci správní rady (Vorstandsmitglieder):
PETR FIŠER (ČESKOJIŘETÍNSKÝ SPOLEK / GEORGENDORFER VEREIN, ČESKÝ JIŘETÍN 19) ; TEL. +420 736 290 378, +420 736 505 227
EVA KARDOVÁ (OBEC / GEMEINDE MOLDAVA, Č. P. 113, CZ-417 81  MOLDAVA);

TEL: +420 603 205 990

Čestný ředitel (Ehrendirektor):
HEINZ LOHSE (HEIMATGESCHICHTSVEREIN RECHENBERG-BIENENMÜHLE E.V., MULDENTALSTRAßE 30, D-09623 RECHENBERG-BIENENMÜHLE); TEL.: +49 179
5348943

 

Links:
 
foto Jiří Škaloud
 
 
P.P.