en  | cs  | de
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

ANKETA Kraj mého srdce - IX. ročník

Date of publishing: 3. 11. 2020
Place: Česká republika
Category: Sport, Culture, Nature, Gastronomy, public traffic
Regions: Czech Republic
Suitability: General
Anketa Kraj mého srdce mapuje míru popularity krajů České republiky u široké laické i odborné veřejnosti. Hlasování v anketě proběhne on-line na portálu www.kampocesku.cz od 1. listopadu 2020 do 28. 2. 2021. Pořadatelem ankety je tradičně redakce KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou PVA EXPO Praha, pod záštitou Asociace krajů České republiky.

EN