en  | cs  | de
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY ROZVÍJÍ SPOLUPRÁCI SE SASKEM

Date of publishing: 28. 4. 2023
Place: Litvínov
Regions: Ore mountains
Suitability: General
V pondělí 24. dubna 2023 se uskutečnilo jednání odborné komise pro cestovní ruch Hospodářské a sociální rady Mostecka. Komise si do svého čela zvolila novou předsedkyni, tou se stala ředitelka Destinační agentury Krušné hory, Ing. Petra Fryčková. Důraz při jednání komise byl kladen mimo jiné na užší přeshraniční spolupráci Mostecka se Saskem.

EN