cs  | de  | en
Facebook Krušné hory Instagram Krušné hory Youtube Krušné hory

PÍSEČNÝ VRCH U BEČOVA

Adresa: 435 26 Most
Místo: Bečov u Mostu
GPS souřadnice: 50.4241572, 13.7324256
Oblast: Most

Písečný vrch je geologicky, archeologicky významný kopec 1,4 km jihozápadně od vesnice Milá a současně je tak pojmenována i zdejší přírodní rezervace.

Lokalita je silně poznamenána těžbou surovin ve dvacátém století. V polovině 20. století byla na severní straně kopce zřízena pískovna. V šedesátých letech pak začala průmyslová těžba křemence, který vrch pokrýval v podobě tisíců velkých světlých balvanů vytvářejících na travnatém kopci zdaleka viditelnou malebnou scenérii. V roce 1993 byl křemenec na Písečném vrchu prakticky odtěžen.

Přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1996 Okresním úřadem v Mostě z důvodu ochrany teplomilných rostlin i živočichů a k zachováni významné geologické lokality. 

"Při geologickém průzkumu bylo zjištěno, že kopec je pozůstatkem hrdla třetihorní maarové sopky. Sopečná láva tehdy prorazila až několik metrů silnou povrchovou vrstvu křemence. Tlakem byl křemenec rozdrcen na jednotlivé bloky, které se zřítily zpět do jícnu sopky. Tvoří ho čedičová komínová brekcie a na okrajích došlo díky erozi měkčích materiálů k odkrytí až dvoumetrových křemencových bloků, které od pravěku až do odtěžení v šedesátých letech pokrývaly travnatý kopec jako „zkamenělé stádo ovcí“."

  • BOD ZÁJMU: příroda
  • JAK: pěšky
  • OBLAST: Most
  • URČENO PRO: obecné

dr

Mapa